Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om hospitalslæger bibeskæftigelse

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. november 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Hospitalslæger må gerne have bibeskæftigelse, fx undervisning eller beskæftigelse på egen klinik eller en privatklinik. Hospitalslægers bibeskæftigelse må dog hverken i omfang eller indhold påvirke hovedbeskæftigelsen negativt. For at undgå negative konsekvenser såsom interessekonflikter, mindre fleksibel arbejdstilrettelæggelse og ikke-udhvilede læger har regionerne og de lægefaglige organisationer indgået en aftale, der forpligter lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger til at oplyse regionerne om deres bibeskæftigelse. Oplysningspligten gælder ikke for øvrige hospitalslæger. Endvidere skal læger anmelde eller ansøge Lægemiddelstyrelsen om at være tilknyttet lægemiddelindustrien. 

Beretningen omhandler hospitaler i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Beretningen viser, at bibeskæftigelse blandt hospitalslæger er udbredt. Op mod 2 ud af 3 hospitalslæger med oplysningspligt havde således bibeskæftigelse i 2014. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Region Sjælland og Region Syddanmark ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om de oplysningspligtige lægers bibeskæftigelse er forenelig med deres arbejde på hospitalet. Der er således risi­ko for, at bibeskæftigelsen går ud over behandlingen af patienter og hospitalets resurser. Der er endvidere risiko for, at tilliden til lægerne mindskes, og at konflikter og unødig kritik øges. 

Statsrevisorerne bemærker, at Region Hovedstaden er den eneste af de 3 undersøgte regioner, der har sikret, at den nærmeste leder får de oplysninger om bibeskæftigel­se, som hospitalslægerne er forpligtede til at give.

Statsrevisorerne kritiserer i den forbindelse: 

  • at ingen af hospitalerne i de 3 undersøgte regioner har fastlagt kriterier for, hvordan lægernes bibeskæftigelse skal vurderes
  • at der er eksempler på, at lægerne bruger arbejdstid og hospitalets resurser i forbindelse med bibeskæftigelsen uden at betale for det
  • at knap halvdelen af de ledende overlæger på de undersøgte hospitaler har bibeskæftigelse, selv om hovedreglen i 2 af de undersøgte regioner er, at de ikke må have bibeskæftigelse. 

Statsrevisorerne konstaterer med tilfredshed, at Lægemiddelstyrelsen følger op på, om lægernes eventuelle tilknytning til lægemiddelindustrien er i overensstemmel­se med reglerne, men at styrelsen bør overveje at styrke dokumentationen i sagsbehandlingen."

Senest opdateret den 9. november 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00