Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om hospitalslæger bibeskæftigelse

Beretningen handler om hospitalslægers bibeskæftigelse. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, at hospitalslægernes bibeskæftigelse er forenelig med deres arbejde på hospitalet i henhold til den centrale af­tale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse samt de øvrige regler og retningslinjer på området. Formålet er desuden at vurdere, om Lægemiddelstyrelsen sikrer, at hospitalslægernes tilknytning til lægemiddelindustrien ikke er i strid med reglerne på området. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Følger regionerne de gældende regler og retningslinjer om hospitalslægernes bibeskæftigelse, som skal være med til at sikre, at bibeskæftigelsen ikke har negative konsekvenser for behandlingen af patienter og hospitalets resurser?
  • Følger Lægemiddelstyrelsen op på, om hospitalslægernes tilknytning til lægemiddelindustrien er i overensstemmelse med reglerne på området? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2015.

Senest opdateret den 9. november 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00