Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 24. februar 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Voksenuddannelsescentre (VUC’er) udbyder forskellige former for uddannelser rettet mod voksne, fx almene voksenuddannelser og hf. VUC’erne er statslige selvejende institutioner, dvs. at de ikke er undergivet instruktion af ministeren, men ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for institutionens drift og forvaltning af de statslige tilskud, som institutionen modtager.

Der er 31 VUC’er i Danmark, heraf 24 med egen administration. Rigsrevisionens undersøgelse viser bl.a., at der flere steder er problemer i forhold til forvaltning af resultatløn, manglende retningslinjer for kørsel, tjenesterejser og repræsentation, og at der er afholdt udgifter, som ligger uden for institutionens formål. Undersøgelsen viser også, at ledelserne ikke har haft tilstrækkeligt fokus på problemerne.

Statsrevisorerne finder, at alt for mange VUC’er ikke administrerer løn, kørsel, tjenesterejser og repræsentation i overensstemmelse med statslige regler, gældende overenskomster og de regler, som ministeren har fastsat.

Statsrevisorerne finder, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings tilsyn med VUC’erne ikke har været helt tilstrækkeligt i forhold til at sikre en sparsommelig anvendelse af statens tilskud.

Statsrevisorerne skal pege på, at det i en statslig selvejende institution er bestyrelsens ansvar at sikre, at institutionens midler bliver forvaltet sparsommeligt, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Statsrevisorerne skal tilsvarende pege på, at VUC’ernes ansatte revisorer skal revidere i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Det indebærer bl.a., at revisor skal rapportere til bestyrelsen om, hvorvidt administrationen er legal og sparsommelig."

Senest opdateret den 24. februar 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00