Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om TV 2-regionernes virksomhed

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. oktober 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2016 om TV 2-regionernes virksomhed

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"TV 2-regionerne blev etableret i forbindelse med ophævelsen af DR’s tv-monopol i 1988. Regionerne er uafhængige af hinanden og er alle selvejende institutioner. TV SYD er desuden et aktieselskab. Den overordnede ledelse af hver TV 2-region varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Regionerne sender og producerer regionale nyheder via tv, internet og andre platforme. Regionerne modtager licensmidler, som fordeles ligeligt mellem de 8 regioner. I 2015 modtog regionerne 512 mio. kr. i indtægter fra licensmidlerne. 

Som selvejende institutioner er TV 2-regionerne ikke undergivet instruktion af kulturministeren. Kulturministeren fastsætter de overordnede rammer for regionerne med hjemmel i radio- og fjernsynsloven og kan derudover regulere regionerne gennem public service-kontrakter med de enkelte regioner. TV 2-regionerne udarbejder årligt public service-redegørelser, hvori der redegøres for efterlevelsen af kravene i public service-kontrakten. Redegørelserne sendes til Radio- og tv-nævnet, som konkluderer, om den enkelte region har indfriet kravene i public service-kontrakten. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Kulturministeriets kontraktstyring med TV 2-regionerne ikke i tilstrækkelig grad har stillet krav, som forpligter regionerne til at få mest muligt ud af licensmidlerne. Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende, at kontrakterne mangler klare mål for produktion og kvalitet.  

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende:  

  • At Kulturministeriet ikke har fastsat klare rammer for TV 2-regionernes mål- og resultatstyring og alene baserer sin opfølgning på Radio- og tv-nævnets udtalelser.
  • At TV 2-regionerne generelt ikke selv har opstillet mål for, hvor meget de vil producere og i hvilken kvalitet.
  • At TV 2-regionernes bestyrelser og direktioner ikke har viden om, hvad det kos­ter at producere regionernes enkelte kerneopgaver som følge af mangler i den basale økonomistyring. Det forringer bestyrelsernes grundlag for at styre og prioritere licensmidlerne.
  • At TV 2-regionerne ikke er i stand til at forklare, hvorfor der er store forskelle i deres produktion (sendetid, førstegangsvisninger, genudsendelser og skrevne nyhedsartikler)."

Senest opdateret den 13. oktober 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00