Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om TV 2-regionernes virksomhed

Beretningen handler om TV 2-regionernes virksomhed. 

Målet med TV 2-regionernes virksomhed er, at regionerne via tv, internet og andre platforme producerer regionale nyheder mv., som imødekommer brugernes ønsker og de krav, der er fastsat i de public service-kontrakter, som regionerne indgår med Kulturministeriet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om TV 2-regionernes virksomhed er gennemsigtig, og om Kulturministeriet i tilstrækkeligt omfang løfter opgaven som kontraktholder med regionerne. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har TV 2-regionerne tilstrækkelig viden om sammenhængen mellem omkostninger og resultater?
  • Er Kulturministeriets kontraktstyring med TV 2-regionerne klar og dækkende? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2015.

Senest opdateret den 12. oktober 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00