Beretning om indkøb på Kulturministeriets område

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 27. januar 2016 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2015 om indkøb på Kulturministeriets område

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Kulturministeriets område omfatter 26 institutioner i henhold til finansloven. I undersøgelsen indgår indkøb på Det Kongelige Teater og Kapel, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Det Kongelige Bibliotek, Kulturstyrelsen, Statens Arkiver og Statens Museum for Kunst. De 6 institutioner er blandt ministeriets 11 største kulturinstitutioner, og de havde en udgiftsbevilling i 2015 på mellem 773 mio. kr. og 95 mio. kr. De 6 institutioners indkøb er undersøgt ved en stikprøve på i alt 187 indkøb. Stikprøven er ikke repræsentativ for institutionernes indkøb eller for indkøb på Kulturministeriets område, men indkøbene er udvalgt på baggrund af væsentlighed og risiko med henblik på at undersøge, om institutionerne overholder gældende love, regler og retningslinjer for indkøb.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Kulturministeriets institutioner i mange tilfælde ikke har fulgt gældende regler og god praksis for indkøb i staten. Disse skal sikre, at offentlige institutioner køber bedst og billigst ved fx at undersøge markedet, sende i udbud, indhente flere tilbud eller købe ind via statens indkøbsaftaler.

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse utilfredsstillende:

  • at institutionerne ikke overholdt lovgivningen ved mere end 25 % af de indkøb, der var omfattet af EU-udbudsreglerne, og ved mere end 60 % af de indkøb, der skulle annonceres efter reglerne i tilbudsloven
  • at der ved mere end 35 % af bygge- og anlægsopgaverne på over 300.000 kr. ikke var indhentet underhåndsbud eller afholdt licitation efter tilbudsloven
  • at institutionerne i ca. 20 % af stikprøven ikke har benyttet aftalerne i Statens Indkøbsprogram, selv om de har pligt til det
  • at institutionerne i mere end 60 % af tilfældene ikke har indhentet flere tilbud i de tilfælde, hvor det var anbefalet i Kulturministeriets koncernfælles retningslinjer for indkøb.

Statsrevisorerne kritiserer, at Kulturministeriet ikke har indtaget en mere aktiv rolle og ikke i højere grad har fulgt op på, om institutionerne overholder gældende love og regler samt ministeriets retningslinjer for køb af varer og tjenesteydelser."

Senest opdateret den 27. januar 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00