Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds

Rigsrevisionens notat af 1. december 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2014 om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. 

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministre på nær statsministeren og skatteministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen for alle ministerier, undtagen Finansministeriet, kan afsluttes.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • resultatet af Finansministeriets arbejde med at opdatere ”Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning” i forhold til dokumentation af grundlaget for afgrænsninger, overvejelser i forbindelse med beslutning om afgrænsninger, behovet for etablering af materiel hjemmel, tildeling af midler på baggrund af uopfordrede ansøgninger og annoncering af ansøgningspuljer
  • resultatet af Finansministeriets analyse af, om der kan skabes overblik over statens ansøgningspuljer og de konkrete initiativer, der følger heraf.

Senest opdateret den 8. december 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00