Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds

Beretningen handler om tilskudsyderes beslutninger om, hvilke ansøgere der skal have mulighed for at søge om tilskudsmidler fra statens ansøgningspuljer. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministerierne lever op til god tilskudsforvaltning, når de afgrænser, hvem der kan søge om midler fra en ansøgningspulje. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Hvor stort er omfanget af ansøgningspuljer i staten, hvor tilskudsyder har afgrænset ansøgerkredsen?
  • Hvordan afgrænser tilskudsyder ansøgerkredsen?
  • Sikrer ministerierne gennem deres annonceringspraksis, at potentielle ansøgere har lige mulighed for at blive bekendt med, at de kan søge om midler fra ansøgningspuljerne? 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i december 2014 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Senest opdateret den 19. august 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00