Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om satspuljen

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 22. februar 2017

Beretning nr. 17/2014 om satspuljen

Sagen optages i Endelig betænkning 2015 som afsluttet sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet har iværksat en række initiativer, der skal sikre en mere sikker, automatiseret og gennemsigtig administration af satspuljen. 

Statsrevisorerne finder det også tilfredsstillende, at Finansministeriet, Sund­heds- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Socialministeriet fremover vil indsamle tværgående viden om anvendelsen og effekten af projekter, der er finansieret af satspuljemidler."

Statsrevisorerne, den 22. februar 2017

Senest opdateret den 28. februar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00