Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat af 8. januar 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2014 om satspuljen.

Notatet er baseret på redegørelser fra finansministeren, sundheds- og ældreministeren, beskæftigelsesministeren og social- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Finansministeriets arbejde med at etablere et mere automatiseret system til administrationen af satspuljen
  • Finansministeriets arbejde med at sikre fyldestgørende arbejdsgangsbeskrivelser vedrørende satsreguleringsprocenten og kvalitetssikringen af beregningerne
  • Finansministeriets initiativer for at sikre et enkelt samlet og gennemsigtigt overblik over, hvilke ordninger satspuljen finansierer
  • Finansministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Social- og Indenrigsministeriets initiativer for at evaluere, om satspuljen samlet set indfrier formålet om at forbedre vilkårene for overførselsindkomstmodtagere og svage grupper
  • Finansministeriets arbejde med at udmønte aftalen mellem regeringen og partierne satspuljeforligskredsen om ændringer i regelsættet for satspuljen, herunder dokumentation for ændringer i indbudgettering af satspuljeordninger på finansloven og ændringer i reglerne for opfølgning på forbruget af satspuljeordninger. 

Ministrene oplyser, at den tværministerielle taskforce om satspuljen, der blev nedsat i 2014, er fremkommet med en række konkrete anbefalinger til en forbedring af satspuljen. Ministerierne vurderer, at disse forbedringer også vil kunne imødegå Statsrevisorernes kritikpunkter i beretningen. Regeringen og alle partierne i forligskredsen om satspuljen blev i oktober 2015 enige om at følge taskforcens anbefalinger for at skabe en mere enkel, automatiseret og sikker administration af satspuljen. Rigsrevisionen vil via de ovenstående punkter følge ministeriernes arbejde med implementering af anbefalingerne.

Senest opdateret den 14. januar 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00