Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om satspuljen

Beretningen handler om forvaltningen af satspuljen, herunder særligt, om det er gen­nem­sig­tigt, hvad satspuljen anvendes til. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet har en tilfredsstillende og gennemsigtig forvaltning af satspuljen. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer Finansministeriet en tilfredsstillende forvaltning af satspuljen, herunder et validt grundlag for den årlige opgørelse af satspuljen?
  • Følger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse op på, hvad satspuljen anvendes til? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2014.

Senest opdateret den 24. juni 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00