Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat af 20. november 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2014 om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014.

Notatet er baseret på redegørelser fra social- og indenrigsministeren og kulturministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • resultatet af drøftelserne mellem Kulturministeriet og relevante aktører om principper for styring og finansiering af større kulturbegivenheder
  • resultatet af Social- og Indenrigsministeriets undersøgelse af det hjemmelsmæssige grundlag for Region Hovedstadens støtte til Eurovision Song Contest 2014 og støttens lovlighed efter EU’s statsstøtteregler.

Region Hovedstaden har på baggrund af beretningens konklusioner iværksat 2 initiativer, som dels forbedrer regionens tilskudsforvaltning, dels har medført organisationsændringer i Wonderful Copenhagen. Rigsrevisionen finder disse initiativer tilfredsstillende og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 26. november 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00