Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om politiets henlæggelse af straffesager

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. januar 2018

Beretning nr. 15/2014 om politiets henlæggelse af straffesager

Sagen optages i Endelig betænkning 2016 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Rigsadvokaten og Rigspolitiet har udarbejdet nye retningslinjer for oprettelse, registrering og henlæggelse af straffesager, der på landsplan sikrer større ensartethed i politiets arbejde. 

Statsrevisorerne bemærker dog, at justitsministerens opfølgning på beretningen om politiets henlæggelse af straffesager har været langsommelig. 

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Rigspolitiet endnu ikke har implementeret de nye retningslinjer for politiets anmeldelseskvittering til de forurettede – knap 3 år efter, at beretningen blev afgivet. Det betyder, at politiet fortsat sender anmeldelseskvitteringer til borgere, som er svære at forstå, ikke indeholder klagevejledning, og som ikke oplyser om udviklingen i en straffesag på den måde, som retsplejeloven foreskriver."

Statsrevisorerne, den 24. januar 2018

Senest opdateret den 26. januar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00