Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om politiets henlæggelse af straffesager

Rigsrevisionens notat af 12. januar 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2014 om politiets henlæggelse af straffesager. 

Notatet er baseret på redegørelser fra Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Justitsministeriet samt Rigsrevisionens gennemgang af retningslinjer fra henholdsvis Rigsadvokaten og Rigspolitiet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Rigsadvokatens og Rigspolitiets arbejde med at udarbejde retningslinjer for, hvornår en straffesag skal registreres som henlagt uden indledt efterforskning og efter påbegyndt efterforskning
  • Rigsadvokatens og Rigspolitiets arbejde med at udarbejde retningslinjer, der klarlægger, hvornår politiet skal oprette henholdsvis skarpe sager og undersøgelsessager, og hvornår undersøgelsessager skal konverteres til skarpe sager
  • Rigsadvokatens og Rigspolitiets arbejde med at revidere anmeldelseskvitteringen og udarbejde nærmere retningslinjer, der kan sikre en tilstrækkelig og forståelig orientering af den forurettede. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende område:

  • Rigsadvokatens og Rigspolitiets arbejde med at implementere de nye retningslinjer for underretning af den forurettede.

Senest opdateret den 19. januar 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00