Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om politiets henlæggelse af straffesager

Beretningen handler om politiets henlæggelse af straffesager, hvor der ikke er rejst sigtelse.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om politiet efterlever retsplejeloven og Rigsadvokatens ret­ningslinjer, når politiet henlægger straffesager, herunder bestemmelserne om orientering af borger­ne, og hvem der har bemyndigelse til at henlægge sager. Rigsrevisionen undersøger også, om politikredsene har en ensartet praksis for at henlægge straffesager, politiets brug af undersøgelsessager, og om tilsynet med området sikrer, at borgerne får en ensartet behandling. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2014.

Senest opdateret den 20. maj 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00