Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. maj 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Et ministerium kan få en bevilling i løbet af finansåret, ved at Folketingets Finansudvalg tiltræder et aktstykke, fx en bevillingsansøgning om et investeringsprojekt.

Det er fagministeriets ansvar at udarbejde aktstykket, så det lever op til budgetvejledningens krav om form og indhold, og så det udgør et fyldestgørende beslutningsgrundlag for Finansudvalget. Finansministeriet skal som led i den statslige budgetkoordination tilslutte sig aktstykket og vurderer i den forbindelse, om aktstykket kan gennemføres inden for de bevillingsretlige og budgettekniske rammer.

Rigsrevisionens gennemgang af 112 aktstykker om investeringsprojekter for i alt ca. 56 mia. kr. viser, at hovedparten af de krav, som budgetvejledningen stiller til aktstykker, er opfyldt. Gennemgangen viser dog også, at der har manglet oplysninger, som Finansudvalget anser for væsentlige, og oplysninger om projekternes totaløkonomi, pris, funktionalitet mv. mangler eller fremstår uensartede.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at sagsfremstillingen i ministeriernes aktstykker ikke på alle punkter har haft den forudsatte kvalitet. Aktstykkerne fremstår uensartede og mangelfulde, fx med hensyn til hvordan investeringsprojekternes pris og risici er opgjort.

Det betyder, at grundlaget for Finansudvalgets beslutninger om investeringsprojekterne har været mindre fyldestgørende. 

Statsrevisorerne finder det relevant, at Finansministeriet vil opdatere budgetvejledningen med henblik på at skabe større overensstemmelse mellem kravene til og den praktiske udformning af aktstykker. Statsrevisorerne skal i den forbindelse opfordre Finansudvalget og Finansministeriet til dialog om, hvilke oplysninger der må anses for relevante og nødvendige i aktstykker."

Senest opdateret den 20. maj 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00