Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om ministeriernes aktstykker om investeringsprojekter til Folketingets Finansudvalg

Rigsrevisionens notat af 29. september 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2014 om ministeriernes aktstykker om in­ve­ste­ringsprojekter til Folketingets Finansudvalg. 

Notatet er baseret på redegørelser fra forsvarsministeren, transport- og bygningsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren og finansministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværk­sæt­te som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • resultatet af Forsvarsministeriets, Transport- og Bygningsministeriets og Finansmi­nisteriets arbejde med at sikre, at aktstykkerne om investeringsprojekter indeholder de oplysninger, som budgetvejledningen stiller krav om
  • resultatet af Finansministeriets arbejde med at opdatere budgetvejledningen, hvor ministeriet vil præcisere retningslinjerne for udarbejdelse af aktstykker, bl.a. på baggrund af de mangler og den uensartethed i oplysningerne, som Rigsrevisio­nen har fremhævet i beretningen.

Senest opdateret den 6. oktober 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00