Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om driften af rejsekortet

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. april 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2014 om driften af rejsekortet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Rejsekort A/S, der ejes af DSB, Metroselskabet, Movia, Nordjyllands Trafikselskab, Midttrafik og Sydtrafik, står for udvikling og drift af rejsekortsystemet.

Rejsekortet er et elektronisk billetsystem, som skulle gøre det lettere og billigere for kunderne at rejse overalt i Danmark, og som skulle give trafikselskaberne bedre da­ta til planlægning af den kollektive trafik. Det har kostet ca. 2 mia. kr. at udvikle rejse­kortsystemet.

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Transportministeriet og parterne bag rejse­kortet hverken har sikret, at rejsekortet er brugervenligt, eller at Rejsekort A/S’ økonomi er tilfredsstillende. Parterne bag rejsekortet har brugt tid og kræfter på at være indbyrdes uenige frem for at løse problemerne med rejsekortet.

Statsrevisorerne kritiserer i den forbindelse:

  • At rejsekortsystemet bliver 6 år forsinket. Det har bl.a. haft den konsekvens, at rej­sekortet er langt mindre udbredt end forudsat, og at indtægterne i perioden 2011-2014 kun har været ca. halvdelen af det budgetterede.
  • At Rejsekort A/S og trafikselskaberne ikke i tilstrækkelig grad har prioriteret at lø­se brugernes problemer med rejsekortet, bl.a. glemt tjek ud og tank op. Transport­ministeriet burde tidligere have engageret sig i sagen med henblik på at sikre løs­ninger på brugerproblemerne.
  • At Transportministeriet først foreslog en mere holdbar finansieringsmodel, da der var risiko for, at Rejsekort A/S ville træde i betalingsstandsning. Transportministe­riet har været vidende om, at Rejsekort A/S’ økonomi var utilfredsstillende, og at organiseringen gav trafikselskaberne ringe incitament til selv at løse problemer­ne vedrørende økonomi og kundetilfredshed.
  • At Transportministeriet ikke har fulgt op på, om forudsætningerne i aktstykkerne om kapitalindskud i Rejsekort A/S er blevet overholdt. Således har kapitaltilførslen været større end forudsat i det seneste aktstykke fra 2011. En del af kapitaltilførslen er − uden hjemmel − sket som forøgede lån fra DSB og Metroselskabet til Rejsekort A/S.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at trafikselskaberne – som en reaktion på den manglende brugervenlighed – har svækket rejsekortets økonomi, bl.a. ved ikke at udfase eksisterende billetprodukter med den forudsatte hastighed. Statsrevisorer­ne finder det endvidere utilfredsstillende, at trafikselskaberne ikke har sikret, at nye tidssvarende løsninger til fx mobiltelefon blev udviklet af Rejsekortet A/S frem for af de enkelte trafikselskaber."

Senest opdateret den 21. april 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00