Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om driften af rejsekortet

Beretningen handler om, hvordan Rejsekort A/S og trafikselskaberne, siden rejsekortet blev taget i brug i 2011, har arbejdet på at sikre, at rejsekortet gør det nemt og enkelt at være kunde i den kollektive trafik. Beretningen handler også om Rejsekort A/S’ økonomi og om leveringen af og prisen for rejsekortsystemet.  

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om parterne bag rejsekortet har sikret, at rejsekortet er brugervenligt, og at Rejsekort A/S’ økonomi har udviklet sig tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:  

  • Blev rejsekortsystemet leveret i henhold til kontraktens tidsplan og pris?
  • Har Rejsekort A/S og trafikselskaberne arbejdet aktivt på at sikre, at rejsekortet er brugervenligt?
  • Har Rejsekort A/S og trafikselskaberne sikret, at Rejsekort A/S’ økonomi har udviklet sig tilfredsstillende i perioden 2011-2014, og har Transportministeriet i tilstrækkelig grad fulgt med i økonomien i Rejsekort A/S og fulgt op på Akt 105?  

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2014.

Senest opdateret den 21. april 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00