Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 18. marts 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2014 om hospitalernes brug af personaleresurser

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Hospitalerne afholder årligt udgifter på ca. 75 mia. kr., hvoraf udgifter til løn og perso­nale udgør ca. 45 mia. kr. Et så væsentligt udgiftsområde kræver, at regioner og ho­spitaler til stadighed er omkostningsbevidste, når de planlægger og styrer brugen af personaleresurserne – så der kan sikres bedre og mere patientbehandling.

Statsrevisorerne bemærker, at det er muligt at få bedre og mere sundhed for penge­ne, hvis hospitalerne bruger personaleresurser og kapacitet mere effektivt.

Statsrevisorerne skal pege på, at regioner, hospitaler og afdelinger i denne be­retning kan få inspiration til god praksis for, hvordan personaleresurserne kan anvendes mere omkostningsbevidst.

Beretningen handler om, hvordan 4 ortopædkirurgiske hospitalsafdelinger i 4 regioner planlægger og styrer aktiviteten. Hospitalsafdelingerne arbejder løbende med at effektivisere arbejdsgangene, men har forskellige rammevilkår for styring og planlægning. På trods af disse forskelle kan der peges på følgende generelle effektiviseringspotentialer for hospitalers brug af personaleresurser:

  • Hospitalsafdelingerne kan i højere grad bruge overenskomsternes muligheder for at tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt, fx ved at planlægge med overlægernes udvidede arbejdstid i aftentimerne.
  • Vagtplanlægningen kan i højere grad sigte på, at sundhedspersonalets arbejdstid bruges fuldt ud, så man undgår udbetaling af overarbejde til nogle medarbejdere, samtidig med at timer går tabt hos andre medarbejdere.
  • Regioner og hospitaler kan forenkle og målrette ledelsesinformationen, så den bedre understøtter en strategisk styring af resurserne.
  • Kapaciteten kan udnyttes bedre, fx ved at fastsætte få og relevante mål for brugen af personaleresurser på operationsstuerne.

Regeringen og regionerne har i økonomiaftalen for 2015 aftalt et tværgående projekt i regionerne om hospitalernes brug af kapacitet. Beretningen kan indgå i dette arbejde."

Senest opdateret den 18. marts 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00