Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om straffesagskæden

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. august 2014

Beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det relevant, at Justitsministeriet på baggrund af be­retningen vil udvikle myndighedernes digitale udveksling af dokumenter og den tværgående ledelsesinformation om straffesagskæden. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Justitsministeriet og myndighederne har valgt ikke at følge Rigsrevisionens anbefalinger. Gennemløbstiderne vil derfor ikke blive analyseret, og det vil ikke blive vurderet, om de afspejler, at straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader, eller om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis. Myndighederne har heller ikke analyseret spredningen inden for de forskellige kriminalitetstyper, så de kan vurdere, i hvilket omfang de hurtigste gennemløb afspejler bedste praksis.

Statsrevisorerne vil følge udviklingen på følgende områder: 

  • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at tilvejebringe et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder
  • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader, og arbejdet med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis
  • myndighedernes arbejde med at analysere spredningen inden for de forskellige kriminalitetstyper, så de kan vurdere, i hvilket omfang de hurtigste gennemløb afspejler bedste praksis
  • Justitsministeriets og myndighedernes, herunder Domstolsstyrelsens, arbejde med at digitalisere straffesagskæden."

Statsrevisorerne, den 21. august 2014

Senest opdateret den 26. januar 2015

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00