Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om straffesagskæden

Rigsrevisiones notat af 27. juni 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som Justitsministeriet planlægger at iværksætte. 

 Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at tilvejebringe et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder

  • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader, og arbejdet med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis 

  • myndighedernes arbejde med at analysere spredningen inden for de forskellige kriminalitetstyper, så de kan vurdere, i hvilket omfang de hurtigste gennemløb afspejler bedste praksis 

  • Justitsministeriets og myndighedernes, herunder Domstolsstyrelsens, arbejde med at digitalisere straffesagskæden.

Senest opdateret den 12. august 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00