Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge

Beretningen handler om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Modellen omfatter dels den kommunale medfinansiering af dagpenge under Beskæftigelsesministeriet, dels beskæftigelsestilskuddet til kommunerne under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beskæftigelsestilskuddet kompenserer kommunerne for deres udgifter til medfinansiering af dagpengene. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge fungerer tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer finansieringsmodellen og Beskæftigelsesministeriets opgavevaretagelse et tilfredsstillende grundlag for afregningen af det kommunale medfinansieringsbidrag mellem stat og kommuner?
  • Medfører finansieringsmodellen uhensigtsmæssige konsekvenser for statens og kommunernes mulighed for budgettering, opfølgning og kontrol vedrørende økonomien for forsikrede ledige? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2013.

Senest opdateret den 17. december 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00