Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. august 2014 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats på transfer pricing-området

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Når 2 interesseforbundne selskaber, fx et dansk moderselskab og et udenlandsk datterselskab, handler på tværs af landegrænser, skal selskaberne fastsætte priser og vilkår for transaktionerne, som svarer til, hvad ikke-interesseforbundne selskaber ville handle til. Prisfastsættelse ved grænseoverskridende handel mellem interesseforbundne selskaber betegnes transfer pricing.

SKATs indsats på transfer pricing-området er rettet mod at sikre, at selskaberne efterlever reglerne og betaler den skat, de skal. Vurderer SKAT ud fra transfer pricing-forhold, at der er fejl i et selskabs skattepligtige indkomst, kan SKAT foretage en forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst.

Statsrevisorerne konstaterer, at SKAT i takt med den øgede grænseoverskridende handel i verden har øget antallet af sager og transfer pricing-forhøjelser. Forhøjelserne af den skattepligtige indkomst steg således fra 8,7 mia. kr. i 2008 til ca. 17 mia. kr. i 2013.

Statsrevisorerne finder det positivt, at SKATs kontrolindsats på transfer pricing-området har været effektiv og målrettet selskaber med størst risiko for fejl. Statsrevisorerne finder det dog problematisk, at denne risikobaserede tilgang har haft den konsekvens, at selskaber med mindre transfer pricing-transaktioner stort set har kunnet undgå kontrol.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at SKATs kontrolindsats fremover vil omfatte alle selskaber med transfer pricing.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

  • At SKAT ikke har haft fuldt overblik over antallet af selskaber med transfer pricing. SKAT skønner, at der er ca. 13.000-14.000 selskaber med transfer pricing.
  • At SKATs kontrol med selskabernes oplysninger om transfer pricing på selvangivelsen har været utilstrækkelig.
  • At SKAT på grund af denne utilstrækkelige kontrol har været tilbageholdende med at bruge bødestraf til selskaberne for manglende overholdelse af dokumentationspligten. SKAT har således ikke fuldt ud draget nytte af de lovændringer, som Folketinget vedtog i 2005 og 2012 med sigte på at styrke SKATs indsats."

Senest opdateret den 21. august 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00