Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat af 9. december 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter. 

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministre og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • ministeriernes arbejde med at udarbejde koncernstrategier, herunder arbejdet med at styrke den strategiske tilgang til konsulentkøb
  • Finansministeriets arbejde med at styrke den strategiske tilgang i ministerierne og den generelle vejledning om konsulentkøb
  • de undersøgte virksomheders arbejde med at etablere retningslinjer, der kan understøtte velovervejede og hensigtsmæssige konsulentkøb
  • Finansministeriets og de øvrige ministeriers arbejde med at tilvejebringe styringsrelevant information
  • virksomhedernes arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbsdatabasen.

Senest opdateret den 16. december 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00