Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat af 31. oktober 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. 

Notatet er baseret på redegørelser fra ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold samt økonomi- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministerierne vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • udviklingen i sagsbehandlingstiderne for klagesager på det sociale område og beskæftigelsesområdet i Ankestyrelsen, og om resultatmålene opnås
  • Økonomi- og Indenrigsministeriets, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds og Statsforvaltningens arbejde med at udvikle nye resultatmål, der tilgodeser de styringsmæssige behov og borgernes oplevelse af Statsforvaltningens indsats, for sager i familieretten.

Senest opdateret den 11. november 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00