Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat af 8. februar 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2013 om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. 

Der er i notatet fulgt op på Økonomi- og Indenrigsministeriets resultater vedrørende udviklingen i sagsbehandlingstiderne for klagesager på det sociale område og på beskæftigelsesområdet i Ankestyrelsen, og om resultatmålene nås. I notatet behandler vi også Statsforvaltningens og tidligere ansvarlige ministeriers, herunder Børne- og Socialministeriet, arbejde med at udvikle nye resultatmål, der tilgodeser de styringsmæssige behov og borgernes oplevelse af Statsforvaltningens indsats for sager i familieretten. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Senest opdateret den 14. februar 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00