Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven

Beretningen handler om de statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Sikring af kulturarven er en hovedopgave for de statsanerkendte museer og er et vigtigt fun­da­ment for, at museerne kan formidle og forske i den danske kultur- og naturarv. Museerne skal bl.a. sikre kulturarven gennem indsamling, registrering og bevaring af museumsgenstande. 

Formålet med beretningen er at undersøge, om de statsanerkendte museer sikrer kulturarven for fremtiden, og om Kulturministeriets tilsyn med dette er tilstrækkeligt. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Sikrer de statsanerkendte museer kulturarven gennem indsamling, registrering og beva­ring?
  • Er Kulturministeriets og Kulturstyrelsens tilsyn med de statsanerkendte museer tilstræk­keligt? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2013.

Senest opdateret den 17. december 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00