Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om vandplaner

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 21. august 2014

Beretning nr. 13/2013 om vandplaner

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at der er uenighed mellem dele af erhvervet og Miljøministeriet om det faglige grundlag for 1. generation af vandplaner – og derfor muligvis også om 2. generation. Sagen afgives derfor til Endelig betænkning 2013 med denne tydeliggørende statsrevisorbemærkning: 

Statsrevisorerne vil fortsat følge Miljøministeriets initiativer i denne sag, herunder i forhold til overholdelse af tidsfristerne i EU’s vandrammedirektiv. 

Statsrevisorerne bemærker til miljøministerens redegørelse, at fokus i Rigs­revisionens undersøgelse ikke har været at vurdere, om Miljøministeriet ved forberedelsen af vandplanerne har overholdt de formelle krav i EU’s vand-rammedirektiv – ud over tidsplanerne. Undersøgelsen behandler heller ikke det faglige grundlag for og de økonomiske aspekter af vandplanerne. Undersøgelsens fokus har været ministeriets forberedelse, overholdelse og implementering af dansk lovgivning om vandplanerne."

Statsrevisorerne, den 21. august 2014

Senest opdateret den 22. august 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00