Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om vandplaner

Rigsrevisiones notat af 26. juni 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2013 om vandplaner.

Notatet er baseret på en redegørelse fra miljøministeren og handler om ministerens bemærkninger til og opfølgning på beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • den videre proces i forhold til ministeriets analyse af resursebehovet til vandplanarbejdet, herunder om analysen vil give anledning til yderligere initiativer i forhold til vandplanlægningen 

  • Ministeriets fortsatte arbejde med vandplanerne – herunder målemetoder, udviklingen af en række nye og forbedrede modeller til at vurdere miljøbelastningen samt udviklingen af it-værktøjer – set i forhold til, om fremdriften i arbejdet sikrer overholdelse af de tidsfrister for vandplanerne, som EU’s vandrammedirektiv opstiller.

Senest opdateret den 12. august 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00