Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om vandplaner

Beretningen handler om Miljøministeriets forberedelse af de danske vandplaner. Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og opnå renere vand i Dan­marks søer, fjorde, vandløb, kystvande og grundvand. Staten skal sammen med kommunerne gen­nemføre indsatserne i vandplanerne. Baggrunden for vandplanerne er EU’s vandrammedirektiv fra 2000, som pålægger EU-medlemslandene at opnå god tilstand i alle vandområder senest i 2015. 

Formålet med beretningen er at vurdere, om Miljøministeriet har forberedt vandplanerne tilfreds­stil­lende. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Har Miljøministeriet planlagt og styret 1. generation af vandplaner med fokus på at sikre, at vand­planerne blev udarbejdet på et gennemsigtigt grundlag og til tiden?
  • Har Miljøministeriet anvendt erfaringerne fra 1. generation af vandplaner i forberedelsen af 2. ge­ne­ration? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2012.

Senest opdateret den 17. december 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00