Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Beretningen handler om Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds og kommunernes indsats for at mindske omfanget af fejludbetalinger af sociale ydelser. Offentlige myndigheder tildeler sociale ydelser som hjælp til borgernes forsørgelse. De samlede offentlige udgifter til sociale ydelser beløb sig til 268,6 mia. kr. i 2012. Beløbets størrelse er centralt for, at Rigsrevisionen har fundet det relevant at undersøge, om myndighederne gør en indsats for at sikre, at der ikke er fejl i udbetalingerne af sociale ydelser.

Det er undersøgelsens formål at vurdere, om Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds og kommunernes indsats for at mindske omfanget af fejludbetalinger af sociale ydelser er tilfredsstillende. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: 

  • Har Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold etableret et tilfredsstillende grundlag for at mindske omfanget af fejludbetalinger af sociale ydelser?
  • Har kommunerne fokus på at mindske omfanget af både myndighedsfejl, borgerfejl og snyd?
  • Forebygger kommunerne på tilfredsstillende vis borgerfejl ved at sikre, at deres skriftlige kommunikation er forståelig for modtagere af sociale ydelser?

 Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2013.

Senest opdateret den 17. december 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00