Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. december 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2013 om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Forsvaret indkøber i 2013 materiel for et samlet beløb på ca. 6,5 mia. kr., hvoraf en del er relativt uproblematiske løbende indkøb af standardvarer. En anden del er større materielanskaffelser, som er aftalt ved forsvarsforlig eller bevilget ved aktstykke, og som har en bevilling på over 100 mio. kr. Forsvarets anskaffelse af større materiel beløber sig til ca. 3 mia. kr. om året i forligsperioden 2010-2014.

Anskaffelse af større materiel har gennem en årrække voldt Forsvaret problemer. Det fremgår af de 7 beretninger, som Statsrevisorerne har afgivet om Forsvarets materielanskaffelser de seneste 10 år.

Statsrevisorerne finder det positivt, at Forsvaret fortsat arbejder med at forbedre anskaffelsesfunktionen. Initiativerne omfatter bl.a. departementets resultatkontrakt med Forsvarskommandoen, kvartalsvis statusrapportering til departementet, anvendelse af nye projektstyringsværktøjer, herunder anvendelse af projektledelsesmodellen PRINCE2, og forsøg med anvendelse af businesscases.

Statsrevisorerne konstaterer dog, at der fortsat er problemer med at professionalisere anskaffelse af materiel til rette tid, pris og kvalitet og problemer med at rapportere til Forsvarsministeriet og at sikre kvaliteten af oplysninger i aktstykker til Finansudvalget.

Statsrevisorerne finder, at Forsvarets fremskridt og indsats på området for anskaffelse af større materiel ikke er helt tilfredsstillende.

Statsrevisorerne peger på, at der fortsat er problemer med:

  • At sikre kvaliteten af oplysningerne til de bevilgende myndigheder – fx er Thetis-projektet til modernisering af inspektionsskibene forlænget 4 år.
  • At udarbejde materielstatusrapporteringer til departementet.
  • At færdiggøre projektstyringsværktøjer til materielanskaffelser – og med at anvende disse værktøjer aktivt og konsekvent.
  • At udarbejde projektafslutningsrapporter. Endvidere bør Forsvaret overveje at ud­arbejde gevinstrealiseringsrapporter, der kan dokumentere anskaffelsernes indflydelse på Forsvarets evne til at løse sine opgaver."

Senest opdateret den 19. december 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00