Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om sygehusbyggerier II

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. oktober 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"De nye sygehuse vil være klar i 2015-2022. Formålet med investeringer i nye sygehuse er at få en sygehusstruktur, som vil sikre en bedre kvalitet i behandlingen af patienterne, da opgaverne bliver samlet på færre enheder, så specialiseringen og resur­­serne bliver udnyttet optimalt. Byggerierne af nye sygehuse muliggør effektiviseringsgevinster, fx bedre logistik, lavere energiforbrug og lavere bygningsudgifter. Denne beretning omhandler således det effektiviseringskrav på 1,5 mia. kr., som er stillet til 11 projekter, der har fået endeligt tilsagn om tilskud fra Kvalitetsfonden.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne ikke har sikret tilstrækkelig styring af, hvor, hvordan og i hvilket omfang der skal ske effektiviseringer.

Utilstrækkelig styring indebærer risiko for, at regionerne erstatter kravet om effektiviseringer med generelle besparelser på driften af sygehusene. Dette vil kunne forringe behandlingskvaliteten og bygningernes funktionalitet og vil væ- re i strid med betingelserne for at få tilskuddet.

Statsrevisorerne finder det i den forbindelse væsentligt:

  • at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og regionerne har fokus på målene om effektivisering i forbindelse med sygehusbyggerierne
  • at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fokus på, hvordan tilsagnsbetingelsen om effektivisering af driften af de nye sygehuse bliver indfriet."

Senest opdateret den 9. oktober 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00