Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om Danmarks indsats i Arktis

Rigsrevisionens notat af 1. november 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • erhvervs- og vækstministerens implementering af skærpede nationale tiltag og løbende afklaring af, hvordan internationale og nationale tiltag bedst kan forebygge skibsulykker i de grønlandske farvande
  • energi-, forsynings- og klimaministerens arbejde med at sikre, at produktionen af søkort for Grønland følger den fastlagte plan frem mod målet om 73 søkort i 2018
  • forsvarsministerens kontrol med skibe i grønlandske farvande ved at gennemføre havmiljøanråb
  • forsvarsministerens initiativ for at få havmiljøspecialister ombord på Forsvarets skibe i Arktis og ministerens initiativer – baseret på resultaterne af analysen af opgaveløsningen i Arktis – på SAR-området og til bekæmpelse af havmiljøforurening
  • miljø- og fødevareministerens vurdering af behovet for opdatering af retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet, herunder om miljø- og fødevareministe­ren og forsvarsministeren vurderer, om opfølgningen på havmiljøanordningen kan styrkes. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at producere de 41 søkort, der udestår fra aftalen med det grønlandske selvstyre, herunder genetableringen af Geodatastyrelsens produktionssystem efter udflytningen
  • Forsvarsministeriets arbejde med at styrke opgaveløsningen og havmiljøberedska­bet i Arktis
  • Forsvarsministeriets arbejde med at fastsætte og opfylde mål for havmiljøanråb
  • vedtagelsen af Miljø- og Fødevareministeriets lovforslag til opdatering af retsgrund­laget for beskyttelse af havmiljøet.

Senest opdateret den 8. november 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00