Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om Danmarks indsats i Arktis

Rigsrevisionens notat af 12. juni 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis. 

Notatet er baseret på diverse redegørelser og interviews, opgørelser over havmiljøanråb, principaftale vedrørende forureningsbekæmpelse ved Grønland, oplæg til nyt havmiljøberedskab, vedtagen lov for beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland og projektbeskrivelse for nyt fælles søkortproduktionssystem.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at producere de 41 søkort, der udestår fra aftalen med det grønlandske selvstyre, herunder genetableringen af Geodatastyrelsens produktionssystem efter udflytningen
  • Forsvarsministeriets arbejde med at styrke opgaveløsningen og havmiljøberedska­bet i Arktis
  • Forsvarsministeriets arbejde med at fastsætte og opfylde mål for havmiljøanråb
  • vedtagelsen af Miljø- og Fødevareministeriets lovforslag til opdatering af retsgrund­laget for beskyttelse af havmiljøet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets arbejde med at producere de 41 resterende søkort, herunder etableringen af et nyt produktionssystem hos Geodatastyrelsen efter udflytningen.

Senest opdateret den 19. juni 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00