Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om Danmarks indsats i Arktis

Rigsrevisionens notat af 21. februar 2014

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis.

Notatet er baseret på redegørelser fra statsministeren, udenrigsministeren, erhvervs- og vækstministeren, justitsministeren, forsvarsministeren, ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, miljøministeren og klima-, energi- og bygningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen afslutter den del af sagen, der omhandler Statsministeriets initiativer vedr. præcisering af ansvarsfordelingen for eftersøgnings- og redningsberedskabet (SAR) mellem Justitsministeriet og Forsvarsministeriet, når det gælder lokalredning og søredning med følgende begrundelse: 

  • Statsministeren oplyser, at det i november 2013 blev besluttet at samle en række opgaver vedrørende SAR i Grønland – bortset fra skibes og flys udstyr og indret­ning og uddannelse af besætninger – hos forsvarsministeren pr. 1. januar 2014. Ministeren oplyser videre, at ansvarsfordelingen mellem politiet i Grønland (Ju­stitsministeriet) og Forsvaret (Forsvarsministeriet) nu er fastlagt entydigt.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

  • erhvervs- og vækstministerens implementering af skærpede nationale tiltag og løbende afklaring af, hvordan internationale og nationale tiltag bedst kan forebygge skibsulykker i de grønlandske farvande
  • miljøministerens arbejde med at sikre, at produktionen af søkort for Grønland følger den fastlagte plan frem mod målet om 73 søkort i 2018
  • forsvarsministerens kontrol med skibe i grønlandske farvande ved at gennemføre havmiljøanråb
  • forsvarsministerens initiativ for at få havmiljøspecialister ombord på Forsvarets skibe i Arktis og ministerens initiativer – baseret på resultaterne af analysen af opgaveløsningen i Arktis – på SAR-området og til bekæmpelse af havmiljøforurening
  • miljøministerens vurdering af behovet for opdatering af retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet.

Senest opdateret den 4. marts 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00