Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Rigsrevisionens notat af 8. maj 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2010 om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • om regionerne når målet om ét epj-system pr. region i 2013
  • om regionerne har sikret, at de digitale løsninger også anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Målet om ét epj-system i hver region.
  • Den nationale styring på sundheds-it-området, herunder om initiativer fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og National Sundheds-it sikrer fremdrift. Den nationale styring omhandler koordinering og en fælles offentlig strategi for it-understøttelsen af sundhedsområdet, varetagelse af effektiv drift og udvikling af sundheds-it-systemer under ministeriet samt fastsættelse af nationale standarder og initiativer til at fremme en sammenhængende arkitektur for it-anvendelsen i sundhedsvæsnet.
  • Den regionale styring på området, herunder regionernes initiativer til at sikre, at de digitale løsninger anvendes i det daglige arbejde på sygehusene.

Senest opdateret den 13. juni 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00