Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om forvaltning af kulturarven

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 2. oktober 2014

Beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven

Sagen optages i Endelig betænkning 2013 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne var allerede for 2½ år siden bekymrende over det store efterslæb i registreringen af museumsgenstande og -værker i de 2 centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark. Denne bekymring er desværre stadig aktuel. Bekymringen bliver ikke mindre af, at man nu afventer ibrugtagningen af SARA – et endnu ikke færdigudviklet it-system der skal sikre et nationalt overblik over de danske museers samlinger og øge dataenes kvalitet og tilgængelighed.

Statsrevisorerne finder det yderst kritisabelt, at der mere end 7 år efter at beretningen blev afgivet endnu ikke er fundet en løsning på Nationalmuseets magasinproblemer."

Statsrevisorerne, den 2. oktober 2014

Senest opdateret den 3. oktober 2014

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00