Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om forvaltning af kulturarven

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. juni 2007 behandlede statsrevisorerne

Beretning nr. 13/06 om forvaltning af kulturarven

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med nedenstående bemærkning:

"Danmarks kulturarv er spor og vidnesbyrd om naturens udvikling og om menneskets aktivitet og tænkning. På Kulturministeriets område forvaltes kulturarven af arkiver, biblioteker og museer, som har 5 hovedopgaver: indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Denne beretning omfatter alene de 3 første opgaver.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at den danske kulturarv generelt forvaltes hensigtsmæssigt. Statsrevisorerne konstaterer dog også, at der på visse områder er risiko for, at værdifulde kulturgenstande kan gå tabt.

Statsrevisorerne finder det bekymrende,

  • at betydelige dele af kulturgenstandene er i fare for nedbrydning, og at magasinerne, hvor genstandene skal opbevares, er mangelfulde
  • at flere af de statslige museer har et omfattende registreringsefterslæb
  • at såvel statslige som statsanerkendte museer ikke overholder museumslovens krav om at indberette genstande og værker i de centrale registre
  • at Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at de centrale registre er opdaterede og tilgængelige for museerne
  • at Kulturministeriet ikke har fastsat klare mål for, hvilke meraktiviteter der forventes gennemført for kulturbevaringsplanens ekstrabevillinger til konservering af genstande af enestående national betydning.


Statsrevisorerne er opmærksomme på, at der med kulturbevaringsplanen fra 2003 er iværksat en række – endnu uafsluttede – initiativer, der skal imødekomme problemer med indsamling, registrering og bevaring af kulturarven.

Statsrevisorerne forventer, at kulturministeren lader beretningens bemærkninger og anbefalinger indgå i den videre planlægning af, hvordan kulturarven skal bevares, herunder en vurdering af tidshorisonten for løsning af problemerne."

Senest opdateret den 16. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00