Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretning om forvaltning af kulturarven

Rigsrevisors notat af 10. april 2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2006 om forvaltning af kulturarven. Der er i notatet fulgt op på 4 punkter:

  • Kulturministeriets gennemførelse af kulturbevaringsplanen, herunder særligt sikring af kulturgenstande og magasinforhold
  • museernes anvendelse af de 2 centrale registre
  • Kulturministeriets arbejde med at fastsætte mål for de kulturbevarende institutioners virksomhed
  • Kulturministeriets udvikling af strategier for en forøgelse af effekten og antallet af tilsyn ved de statsanerkendte museers indsats for forvaltningen af kulturarven.


Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende punkter:

  • Kulturministeriets gennemførelse af initiativet fra kulturbevaringsplanen om løsningen af Nationalmuseets magasinproblemer, som ministeriet fortsat arbejder med.
  • Kulturstyrelsens arbejde med at sikre, at museerne indhenter efterslæbet på indberetningen af museumsgenstande og -værker.

Senest opdateret den 16. april 2013

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00