Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Lønrevision
Lønninger og pensioner udbetalt fra Statens Lønsystem (SLS) og tjenestemandspensioner og pensionsområdet under Statens Administration.

12. kontors andel af løn- og pensionsrevision

 • revision af løn- og personaleadministration i alle virksomheder, der revideres af Rigsrevisionen, jf. undtagelserne under de øvrige kontorers andel af opgaver vedrørende løn
 • statistisk stikprøverevision af lønudbetalinger (SLS og andre lønninger)
 • § 9-lønrevision og tilsyn
 • korrespondance med Finansministeriet/Statens Administration vedrørende principielle løn- og pensionsforhold i samarbejde med 9. kontor
 • pensionsrevision (tjenestemandspensioner og supplementsunderstøttelser mv.)
 • revision af lønninger og pensioner uden for SLS- og SP-systemet, hvor der er indgået aftale med de regnskabsreviderende kontorer.

Øvrige kontorers andel af opgaver vedrørende løn og pension

Kontorerne har for deres ressortområder ansvaret for følgende dele af løn- og pensionsrevisionen:

 • revision af lønninger og pensioner uden for SLS- og SP-systemet, medmindre der er indgået aftale med 12. kontor om revision
 • revision af SLS-anviste ydelser uden for standardkonto 18
 • afregning af lønrefusioner på standardkonto 18 (arbejdsgiverrefusion)
 • kontrol med, at institutionerne foretager korrekt indberetning af løn- og pensionsmæs­sige oplysninger til skattemyndighederne
 • kontrol med afvikling af lønversurkonti i SKS
 • bevillingskontrol vedrørende lønsum
 • spørgsmål af regnskabsmæssig relevans vedrørende alle lønkonti, herunder afstemning mellem SKS og SLS/SP ved finansårets afslutning
 • tilskudslønninger og -pensioner, der anvises over SLS- og SP-systemet eller via andre systemer, fx lønninger ved erhvervsskoler, revideres af private revisorer i henhold til rigsrevisorlovens § 4 og indgår i fagkontorernes tilskudsrevision.

Kontorchef: Heidi Lund, tlf. 33 92 83 92.

Senest opdateret den 28. september 2016

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00