Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Rigsrevisionens internationale arbejde finder primært sted inden for rammerne af 4 internationale samarbejdsfora for rigsrevisioner. Det er vigtigt for Rigsrevisionen at deltage og repræsentere Danmark i disse samarbejdsfora.

Udgangspunktet for Rigsrevisionens internationale samarbejde er, at vi medvirker til at præge den internationale udvikling i offentlig revision og opnår et konkret udbytte af samarbejdet internt i Rigsrevisionen.

Formålet med Rigsrevisionens internationale samarbejde kan formuleres i 2 mål:

1) Rigsrevisionen præger aktivt den internationale udvikling inden for offentlig revision

2) Rigsrevisionen drager internt nytte af det internationale samarbejde

Rigsrevisionens internationale samarbejde skaber en bred berøringsflade og et stærkt internationalt netværk. Det betyder, at vi hurtigt kan trække på den nyeste viden og erfaring fra andre rigsrevisioner i vores egen revision og undersøgelser.

Rigsrevisionen var vært for det årlige møde i Global Audit Leadership Forum (GALF) den 18.-19. maj 2017. GALF er et internationalt samarbejde mellem rigsrevisorerne fra en række førende rigsrevisioner, herunder i Tyskland, Sverige, USA, Kina, Indien og Sydafrika. GALF er etableret som et uformelt forum, der har til formål at styrke revisionen i de respektive rigsrevisioner, drøfte globale og strategiske emner og bidrage til arbejdet i INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions).

18 lande og Den Europæiske Revisionsret deltog i mødet. Temaerne på mødet var ”Strategy work in SAIs” og ”Evaluation of the audit Work”. Du kan læse en opsamling på mødet her.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 5. juli 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00