Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om straffesagskæden

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2013 om straffesagskæden.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Justitsministeriets og myndighedernes arbejde med at tilvejebringe et tværgående datagrundlag og overblik over gennemløbstider for afsluttede straffesager på tværs af myndigheder
  • Justitsministeriets arbejde med at vurdere, om straffesager bliver behandlet så hurtigt, som sagens beskaffenhed tillader, og arbejde med at vurdere, om myndighederne prioriterer resurserne på tilfredsstillende vis
  • Justitsministeriets og myndighedernes, herunder Domstolsstyrelsens, arbejde med at digitalisere straffesagskæden.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 26. marts 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00