Notater til Statsrevisorerne

Notat om beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2018 om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

Notatet er baseret på redegørelser fra uddannelses- og forskningsministeren og miljø- og fødevareministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets arbejde med at skabe klare rammer for bevillingsanvendelsen inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening på veterinærområdet i forhold til forskning, rådgivning og indirekte omkostninger
 • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at opdatere de overordnede retningslinjer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening med hensyn til krydssubsidiering og konsekvensanalyser
 • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets overvejelser i forhold til ministeriets tilsynsrolle.
   
 • Notat om beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet
 • Følg sagen 

 
Notat om beretning om politiets håndtering af våben og ammunition

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2016 om politiets håndtering af våben og ammunition. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Rigspolitiets arbejde med at sikre, at politikredsenes registreringer af våben og ammunition opnår en tilfredsstillende kvalitet
 • politikredsenes arbejde med at sikre overensstemmelse mellem kosterrapporter vedrørende kostervåben og de fysiske kostervåben, som burde befinde sig i kosterrummene. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Notat om beretning om forløbet for flygtninge med traumer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2018 om forløbet for flygtninge med traumer. 

Notatet er baseret på redegørelser fra udlændinge- og integrationsministeren, sundhedsministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministrene og regionerne vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde for systematisk videregivelse af helbredsoplysninger fra asylcentre til kommuner og opfølgning på kommunernes vurdering af behov for helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge
 • Udlændinge- og Integrationsministeriets og Sundheds- og Ældreministeriets fælles afklaring af ansvaret for at følge op på videregivelse af sundhedsjournaler fra asylcentre til læger
 • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes arbejde med at styrke og sikre, at patientrettigheder om 4 ugers ventetid fungerer efter hensigten, ministeriets og regionernes initiativer for at styrke koordineringen med kommunerne og ministeriets arbejde med at monitorere den specialiserede behandling af traumatiserede flygtninge.
   
 • Notat om beretning om forløbet for flygtninge med traumer
 • Følg sagen 

 
Notat om beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har i værksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til national indberetning fra praksissekto­ren og analyse af effekten af diagnostiske pakkeforløb
 • Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning på maksimale ventetider i Task Force for Patientforløb for Kræft- og Hjerteområdet
 • afslutningen af revisionen af pakkeforløb for kræft, herunder etablering af rammer for registrering af personlige behovsvurderinger og opfølgningsplaner.
   
 • Notat om beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
 • Følg sagen


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 4. juni 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00