Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om universiteternes beskyttelse af forskningsdata

Beretningen handler om universiteternes beskyttelse af forskningsdata på Uddannelses- og Forsk­ningsministeriets område. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om universiteterne beskytter forskningsdata i tilstrækkelig grad. Først har vi på de 5 største danske universiteter kortlagt universiteternes risikoprofil i forhold til beskyttelse af forskningsdata mod ukendt it-udstyr. Dernæst har vi på det største universitet, KU, gået mere i dybden for at undersøge, hvordan universitetets centrale it-afdeling og 3 udvalgte institutter arbejder med it-sikkerheden i forhold til beskyttelse af forskningsdata. 

Rigsrevisionen vurderer, at de 5 største universiteter ikke beskytter forskningsdata i tilstrækkeligt grad mod ukendt it-udstyr. Konsekvensen kan være, at fremmede aktører relativt let får uautoriseret adgang til forskningsdata på universiteterne. Dette finder Rigsrevisionen ikke tilfredsstillende. 

Undersøgelsen viser, at KU’s beskyttelse af forskningsdata fra centralt hold er utilstrækkelig, ligesom gennemgangen af it-sikkerheden på 3 institutter viser, at opgaven heller ikke i alle tilfælde løses decentralt på KU. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2018.

 
Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene

Beretningen handler om behandlingskvalitet og ikke-begrundede forskelle heri på sygehusene. Beretningen dækker sygdomsområderne hjertesvigt, kronisk obstruk­­tiv lungesygdom (KOL), slagtilfælde (apopleksi) og hoftenære lårbensbrud. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne har taget initiativ til at sikre sig viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne etableret tilstrækkelige rammer for at sikre ens behandlingskvalitet på sygehusene, der gør det muligt for regioner og sygehuse at afdække årsager til forskelle i sygehusenes behandlingskvalitet og reducere ikke-begrundede forskelle?
  • Er der ikke-begrundede forskelle i, om patienter får opfyldt samtlige relevante procesindikatorer på sygehusene inden for hjertesvigt, KOL, apopleksi og hoftenære lårbensbrud? 

Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har taget initiativ til at sikre sig viden om, hvorvidt der forekommer ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene. Det betyder, at ministeriet og regionerne ikke ved, om der er ikke-begrundede forskelle i behandlingskvaliteten, og om en eventuel forskel har effekt i forhold til patienternes efterfølgende risiko for genindlæggelse og død. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2017.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 18. januar 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00