Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2016 om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets redegørelse for årsagerne til stigningen i udbetalingerne af negativ moms i perioden 2009-2015
 • Skatteministeriets arbejde vedrørende udbygget finansiel afrapportering for at sikre, at der reageres på atypiske udsving i udbetalingerne af moms
 • SKATs arbejde med at gennemføre valide analyser, som kan danne grundlag for at tilrettelægge indsatsen bedre
 • SKATs arbejde med arbejdsgangsbeskrivelser i visiteringen og det videre arbejde med den it-baserede scoringsmodel
 • SKATs dokumentation af initiativ fra 2016, som består af løbende overvågning af de 50-55 virksomheder, der modtager de største udbetalinger af negativt momstilsvar, og årlig kontrol af 8-10 af disse virksomheder, så det kan vurderes, om dette arbejde eventuelt skal udvides, standardiseres eller gentages fremover
 • SKATs undersøgelse og vurdering af behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af SKATs afdelinger, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder
 • SKATs arbejde med at analysere, om resurseallokeringen og de anvendte værktøjer (fx scoringsmodellen) til udbetalingskontrol er tilstrækkelige, herunder ved spidsbelastningsperioder, og hvordan spidsbelastninger håndteres mest hensigtsmæssigt, så der ikke opstår flaskehalse og uens risiko for udtagelse til kontrol
 • SKATs tiltag om at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde vedrørende udbygget finansiel afrapportering for at sikre, at der reageres på atypiske udsving i udbetalingerne af moms
 • Skatteministeriets arbejde med at gennemføre valide analyser, som kan danne grundlag for at tilrettelægge indsatsen bedre
 • Skatteministeriets undersøgelse og vurdering af behovet for eventuelle yderligere tiltag på tværs af ministeriets koncern, som adresserer de risici, der knytter sig til nystartede virksomheder
 • Skattestyrelsens tiltag om at sikre en bedre kontrol af inddata i momsangivelsen, så kommafejl, tastefejl mv. opdages automatisk direkte ved angivelse.

 • Notat om beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms
 • Følg sagen 


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 8. april 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00