Notat til Statsrevisorerne

Notat om beretning om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2014 om indkøb på videregående uddannelsesinstitutioner.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets løbende opfølgning på, at de videregående uddannelsesinstitutioner overholder gældende regler, og at indkøb sker bedst og billigst, samt at uddannelsesinstitutionerne udarbejder retningslinjer, der giver indkøberne anvisninger om, hvordan de skal agere i de konkrete indkøbssituationer
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets løbende opfølgning på, at de videregående uddannelsesinstitutioner registrerer og følger op på indkøb, og at ledelserne og bestyrelserne på uddannelsesinstitutionerne i højere grad end hidtil følger indkøbsområdet.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.
 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 9. april 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00