Beretning til Statsrevisorerne

Beretning om lønforvaltningen i staten

Beretningen handler om, hvordan Finansministeriet understøtter lønforvaltningen i staten, dvs. Statens Administrations og institutionernes opgave med at forvalte og i sidste ende udbetale løn til ansatte i staten. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Finansministeriet har understøttet lønforvaltningen i staten tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at Finansministeriet ikke har understøttet lønforvaltningen i staten tilfredsstillende. Opgaven blev samlet i 2008 med henblik på at effektivisere lønforvaltningen, og selv om ministeriet har arbejdet med at effektivisere, er der mere end 10 år efter fortsat problemer med dobbeltadministration. Konsekvensen er, at resurserne i Statens Administration og i institutionerne ikke anvendes hensigtsmæssigt. Der er således et yderligere potentiale for at effektivisere lønforvaltningen i staten. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i august 2018. 


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 10. april 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00