Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.
Indsamlingen af statistik begynder, når du klikker dig videre til næste side.
Cookie- og privatlivspolitik

Beretninger til Statsrevisorerne

Beretning om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver

Beretningen handler om Forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver med fregatter, inspektionsskibe og kampvogne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om fregatterne, inspektionsskibene og kampvognene har haft de nødvendige forudsætninger for at løse deres opgaver tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har fregatterne, inspektionsskibene og kampvognene haft de nødvendige forudsætninger for at kunne løse alle deres opgaver, dvs. beredskab, indsættelse og uddannel­se, tilfredsstillende i forhold til Forsvarets egne målsætninger? 

Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at fregatterne, inspektionsskibene og kampvognene har haft de nødvendige forudsætninger for at løse alle deres opgaver tilfredsstillende i forhold til Forsvarets egne målsætninger herfor. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2017. 


Beretning om behandling af konkurrencesager

Beretningen handler om konkurrencemyndighedernes behandlingen af konkurrencesager. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og SØIK’s styring af konkurrencesager har understøttet en effektiv sagsbehandling. Rigsrevisionen besvarer føl­gende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring af sager, hvor virksomheder har overtrådt konkurrenceloven, understøttet en effektiv sagsbehandling?
  • Har SØIK’s styring af strafferetlige konkurrencesager understøttet en effektiv sagsbehandling?
  • Har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens styring af fusionssager understøttet en effek­tiv sagsbehandling? 

Rigsrevisionen vurderer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og SØIK’s styring af konkurrencesager ikke i tilstrækkelig grad har understøttet en effektiv sagsbehandling. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2017.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06. 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 12. september 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00